Rutiner för fertilitetsbevarande åtgärder

Information för vårdpersonal

Rutiner för fertilitetsbevarande åtgärder

 

Spermier och oocyter Konsultationsremiss tillsammans med provsvar skickas till önskad klinik. Om patienten remitteras från annan region skall utöver konsultationsremiss även specialistvårdsremiss bifogas tillsammans med provsvar enligt nedan. Det är dock viktigt att spermierna alt oocyterna fryses ned innan behandlingen påbörjas. Även kort tids behandling med cytotoxiska medel eller strålning kan förstöra könscellerna.
Vid brådskande fall, t.ex. när en cancerbehandling ska påbörjas omedelbart. Ring för att boka tid snarast, våra kontaktuppgifter finns här.

Tack för att ni hjälper oss att frysförvara cellerna på optimalt sätt.