Fertilitetsutredning

Fertilitetsutredning

Om ett par har försökt att få barn under ett års tid (eller 6 månader om kvinnan är äldre än 35) är det lämpligt att söka hjälp. Första steget är att göra en fertilitetsutredning. Alla våra kliniker inom Livio erbjuder fertilitetsutredning. Det är också möjligt att genomföra fertilitetsutredning hos sin lokala gynekolog och därefter vända sig till oss. Vår ambition är att en utredning ska vara klar inom en månad från det första besöket.

Vid en fertilitetsutredning analyseras bl a äggstockskapaciteten (ultraljud + AMH) hos kvinnan samt antalet spermier och dess kvalitet hos mannen. Därefter kan den mest lämpliga behandlingsmetoden för bästa möjliga resultat rekommenderas. Vilken behandlingsform som är mest lämplig diskuteras i dialog med varje par. Hänsyn tas till hur långvarig infertiliteten är, vilken orsak som ligger bakom, och kvinnans ålder. För par där kvinnan är ung – under 30 år – finns i de flesta fall en god chans till graviditet under flera år framöver, medan kvinnor som närmar sig 40 år har kort tid på sig.

Utredning av kvinnan

  • Gynekologisk undersökning och ultraljud
  • Hormonanalys (blodprov)
  • Vid behov kompletteras fertilitetsutredningen med en ultraljudsledd genomspolning av livmoder och äggledare (HSSG). Detta debiteras separat.

Vi kontrollerar att kvinnan har normal ägglossning, vilket sker med ultraljud via slidan och ibland med hormonprov (Progesteron). Kvinnan kan också själv kontrollera om och när hon har ägglossning med hjälp av ägglossningsstickor. Blodprov för att kontrollera sköldkörtelns funktion (TSH, fritt T4) samt äggstockskapaciteten (AMH) tas också. Om kvinnan har oregelbunden mens kan ytterligare hormonprover behöva tas. Genomspolning av äggledarna (HSSG) kan behöva göras som komplettering om indikation finns.

Utredning av mannen

Mannens spermier analyseras med avseende på antal och rörlighet. Män som har få och dåligt rörliga spermier bör undersökas ytterligare med yttre undersökning och hormonprover samt kromosomanalys.

Hos ett fåtal män finns det inte några spermier alls i sädesvätskan (azoospermi). Det kan bero på kraftigt nedsatt spermieproduktion eller på avflödeshinder i bitestiklar eller sädesledare.

Ett avflödeshinder kan vara medfött eller förvärvat under livets gång som efter sterilisering, yttre våld eller bitestikelinflammation. Tack vare provrörsbefruktning med mikroinjektions teknik (ICSI) finns idag möjligheter att hjälpa män med azoospermi att bli biologiska fäder. Metoden kräver endast ett fåtal spermier uttagna från bitestiklar eller testiklar för att befrukta kvinnans ägg.