1177 Livio Kungsholmen

12 Oct 2023 Det är lätt att nå oss via 1177.  Så här går du tillväga för att hitta Livio Kungsholmen där. Varmt välkommen!  Gå in via länken här: 1177  Logga in med ditt BankID  Gå till mottagningar, "hitta och lägg till", Välj "Region Stockholm" och skriv in "Livio" i sökrutan  Välj "Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen"  För att vi bäst ska kunna hjälpa dig snabbt och smidigt är det viktigt att du klickar i den e-tjänst som matchar ditt ärende bäst ...
Läs mer

Öppettider under vår och sommar 2023 Kungsholmen

17 Apr 2023 Kliniken håller sommarstängt mellan den 5/7 och den 1/8 men du som är ny patient och vill boka en tid, kan nå oss på vår telefon eller via 1177 under dessa dagar: Måndag 10/7 Tisdag 18/7 Torsdag 20/7 Onsdag 26/7 Onsdag 2/8 För att komma till oss behöver du inte någon remiss och du får snabbt en tid för ditt första besök. Livio Kungsholmen är godkänd av Stockho ...
Läs mer

Information till Livio Kungsholmens patienter om antal familjer per donator inom Livio

14 Feb 2023 Utifrån den diskussion om donatorer och antalet genetiska halvsyskon som förekommit i sociala medier och olika forum de senaste veckorna och nu även uppmärksammats i media, vill vi genom denna Q&A besvara en del av frågor som kan uppkomma i samband med detta. Livio har sedan starten bedrivit en rekryteringsverksamhet med högsta kvalitet och standard, med avsikt att genom rekryteringen av fler donatorer i Norden kunna hjälpa fler par och kvinnor till barn. Vi har förståelse för frågeställningen som framförts även om det inte är en ny företeelse, utan det har sett ut s ...
Läs mer

Öppettider under våren/ sommaren 2022

31 May 2022

Sommarledighet/stängning

Stängt 6/7- 2/8         ...
Läs mer

Patientundersökning Kungsholmen

17 Sep 2021 Att tro är inte detsamma som att veta! Dina upplevelser som patient är viktiga för oss och vi vill gärna veta vad du tycker! Vi hoppas att du vill delta i KUPP-enkäten (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) som vi genomför under perioden 15/9 -15/12 tillsammans med alla övriga IVF-kliniker i Sverige. Du som genomgår IVF-behandling eller insemination kommer att tillfrågas om du vill fylla i en webenkät. Undersökningen är helt anonym och bearbetas av ett externt företag. Svaren kommer att sammanställas och ge oss viktig information om inom vilka områden vi håller god kvalitet ...
Läs mer

Vaccination av invånare som är gravida med riskfaktor

4 May 2021 Folkhälsomyndigheten har nu klargjort att gravida kvinnor med tillstånd eller sjukdom som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19, som är födda 1986 eller tidigare eller har ett BMI över 30 rekommenderas vaccinering efter graviditetsvecka 12. Vaccinationsprogrammet utreder nu hur vaccinationsprocessen ska se ut för denna målgrupp och kommer att återkomma med besked så snart det är möjligt här. Prioriter ...
Läs mer

Öppettider på Livio Kungsholmen under våren och sommaren!

26 Mar 2021 Hoppas ni haft en skön sommar. Nu är vi tillbaka efter lite sommar ledighet och med nya krafter. Vi behöver dock ha stängt en dag för utbildning, torsdag den 26 augusti, telefonen är igång. Ta vara på dem sista sommardagarna!     ...
Läs mer

Resultat Kupp-enkät Kungsholmen

15 Apr 2020 Stort tack för ert engagemang och deltagande i KUPP-enkäten. Era svar betyder mycket för oss i vårt fortsatta förbättringsarbete. Svaren visar mycket positivt och nöjdhet från er gällande bemötande, delaktighet, väntetid och kontinuitet. Det vi behöver arbeta vidare med och bli bättre på är en del information kring erbjudande av stödsamtal och varför det ibland inte blev något embryo till återföring eller till frysen. En av alla era fina kommentarer: Jag är överväldigat imponerad av allas empati och fina sätt mot både mig och mi ...
Läs mer

Coronavirus

13 Mar 2020   Vad gör vi på Livio för att säkerställa den medicinska tryggheten för våra patienter gällande Coronaviruset? Vi bevakar utvecklingen noga och följer de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten. Personer med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå från alla sammanhang där man riskerar att sprida smitta. Därför är det viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta r ...
Läs mer

Kungsholmen 2021

10 Jan 2020 Varmt välkomna tillbaka efter jul och nyår. Vi har öppet som vanligt med undantag för stängt 14/1 för utbildning.   ...
Läs mer